מדיניות הפרטיות

האפליקציה לא עושה שום שימוש במידע האישי שלך ואינה שומרת אותו מחוץ למכשירך, במידה ונצטרך לעשות שימוש במידע האישי שלך או לשמור אותו מחוץ למכשיר, ניידע אותך ונבקש ממך אישור לכך בטרם עת.

האפליקציה אינה מפיצה וגם לא תפיץ שום מידע אישי שלך, לרבות את העדפותיך, לשום גורם חיצוני.

Privacy policy

​Our application is not using your personal information, out from your device. In case we'll need to use your personal info or to storage it on other database, we'll let you know before it will done.

Our application will never  give your information or personal choices to 3rd part company or anything else.