top of page

תכונות מיוחדות

סידור

סידור חכם המכיל 4 נוסחים שונים: אשכנז, ספרד, עדות המזרח ותימני בלדי. הסידור מתאים את עצמו לתאריך ולנוסח וכולל מספר תכונות נוספות:

 • קריאת התורה לשני וחמישי וכן לתעניות וכדו'.

 • גלילה אוטומטית על ידי לחצנים ייעודיים או מחוות.

 • הגדלה והקטנה של הטקסט על ידי מחוות כיווץ או הרחבה על המסך.

 • מצב לילה - ידני או אוטומטי (לפי הזמן) בשני גוונים - שחור או גווני כתום.

 • אקספנדר - כיווץ והרחבה של קטעי תפילה שאינם תדירים, או ששייכים לחזרת הש"צ וכדו'.

 • סימניות לדילוג מהיר בתפילות.

 • מצב שקט אוטומטי - התפלל בראש שקט מבלי לדאוג מפני צלצולים לא צפויים באמצע התפילה.

 • שוליים - שינוי גודל השוליים של הטקסט - מאפשר להתאים את נראות הטקסט בצורה מושלמת עבורך.

 • פונטים מגוונים.

 • רשימת חולים לתהילים ורפאינו בעמידה.

 • פסוק אישי לומר באלוקי נצור.

 • ועוד...

 

 

__Siduron improved icon transparent.png

חומש

__Siduron improved icon transparent.png

האפליקציה מכילה חומש מאיר עיניים עם שניים מקרא ואחד תרגום, המודגשים היטב על מנת להקל על הקריאה. קריאת שניים מקרא ואחד תרגום מותאמים אוטומטית לפרשת השבוע, גם לנוסח תימן בלדי - במידה ונבחר, כאשר פרשת השבוע היא החל מחוקת-בלק והלאה במידה ומשם והלאה הסדר משתנה.

 

 

זמני היום

זמני היום מוצגים בדף הראשי של האפליקציה בצורה נוחה ונגישה מאוד - אין צורך לנווט לדף אחר. בראש הווידג'ט, ניתן לראות את הזמן הבא (למשל - שקיעה) מבלי לפתוח את הווידג'ט וכן ניתן לראות את המיקום והתאריך עבורם נקבעו הזמנים.

הזמנים המוצגים מוגדרים כברירת מחדל עבור המיקום הנוכחי שלך לפי הGPS של המכשיר, אך ניתן לשנות זאת בקלות ממסך ההגדרות של האפליקציה תחת הטאב "מיקום".

 

 

מצפן

לירושלים

מצפן המציג את הכיוון לירושלים, כולל הצגת המיקום והזווית על ידי קואורדינטות.

בנוסף, המצפן מציג את רמת הדיוק של המיקום ושל חיישן המצפן ומציג הוראות לשיפור הדיוק במידת הצורך.

 

 

ספירת העומר

הצגת ספירת העומר בתפילה, כתפילה בפני עצמה וכן תזכורות אוטומטיות לספירת העומר גם כשהאפליקציה כבויה.

 

 

bottom of page